Drogi rodzicu


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie oferuje szkolenia z zakresu polepszenia komunikacji i budowania dobrych relacji w rodzinie. Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy do bezpłatnego udziału w warsztatach. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu (58) 561 21 44 wew. 40 w poniedziałki w godzinach od 15:30 do 17:00
GKRPA w Gniewie