INFORMACJA

Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2019 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy oraz godzin pracy w dni przedświąteczne w roku 2019 dla pracowników M-GOPS w Gniewie, informuje się, iż Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

  • w dniu 19.04.2019 r. (Wielki Piątek) czynny będzie w godzinach od 730 do 1200.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Gniew na 2019 rok.

Darmowe szkolenia

M-GOPS w Gniewie we współpracy z Bankiem Żywności oferuje szkolenie dla osób korzystających z pomocy rzeczowej w formie żywności. Zaplanowano dwa szkolenia o tematyce:
Budżet domowy, który odbędzie się w dniu: 22.01.2019 roku o godzinie 9:00
oraz Niemarnowanie żywności, dietetyczne, kulinarne, które odbędzie się w dniu 23.01.2019 roku o godzinie 9:00.
Wyżej wymienione szkolenia odbędą się w siedzibie M-GOPS przy ulicy Krasickiego 8. Zapraszamy chętne osoby.

WNIOSKI O KRD

Wydawanie i przyjmowanie wniosków – Karty Dużej Rodziny – Pokój nr 8

poniedziałek – wtorek od 8:00 do 14:00

środa od 10:30 do 16:00

czwartek od 8:00 do 14:00

piątek od 8:00 do 13:00

PRZERWA od 10:00 do 10:30

Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zorganizował w dniu 4 grudnia 2018 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznymi i o wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2019”

Wyniki konsultacji

Protokół otwarcia ofert

W dniu 10.12.2018 roku o godzinie 8:30, ustalonym jako termin otwarcia ofert, zamawiający Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie reprezentowany przez komisję dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na świadczenie usług opiekuńczych w warunkach domowych w Gminie Gniew w roku 2019.

Protokół otwarcia ofert