AWARIA LINII TELEFONICZNEJ

W związku z awarią linii telefonicznej w M-GOPS w Gniewie (58 535 22 17) prosimy o kontakt pod numer komórkowy: 781 025 232.