Informacja

Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2019 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy oraz godzin pracy w dni przedświąteczne w roku 2019 dla pracowników M-GOPS w Gniewie, informuje się, iż Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

  • w dniu 21.11.2019 r. (czwartek – Dzień Pracownika Socjalnego) będzie nieczynny.

Darmowe szkolenia

M-GOPS w Gniewie we współpracy z Bankiem Żywności organizuje szkolenie dla osób korzystających z pomocy rzeczowej w formie żywności. Zaplanowano dwa szkolenia o tematyce:
Budżet domowy, który odbędzie się w dniu: 5.11.2019 roku o godzinie 9:00
Wyżej wymienione szkolenia odbędą się w siedzibie M-GOPS przy ulicy Krasickiego 8.
Zapraszamy chętne osoby.

Rodziny wspierające

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Więcej „Rodziny wspierające”

Harmonogram wypłat zasiłków

Harmonogram wypłat zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych od 01.11.2019r. do 31.10.2020r.

 A – K

26.11.19r., 16.12.19r., 20.01.20r., 20.02.20r., 20.03.20r.,20.04.20r., 21.05.20r., 18.06.20r., 22.07.20r., 18.08.20r., 21.09.20r. 19.10.20r.

L – Z

28.11.19r., 17.12.19r., 21.01.20r., 21.02.20r., 23.03.20r., 21.04.20r., 22.05.20r., 19.06.20r., 23.07.20r., 19.08.20r., 22.09.20r., 20.10.20r.

Wypłata zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego 27-go każdego miesiąca. W grudniu 2019r. w dniu 23-go.


Wypłaty ,,500 + ”   od 01.10.2019r. do 31.12.2020r.

A – K

28.10.19r., 19.11.19r., 18.12.19r., 22.01.20r., 17.02.20r., 18.03.20r., 22.04.20r., 19.05.20r., 22.06.20r., 20.07.20r., 20.08.20r., 17.09.20r., 21.10.20r., 17.11.20r., 17.12.20r.

L – Z

29.10.19r., 20.11.19r., 19.12.19r., 24.01.20r., 18.02.20r., 19.03.20r., 23.04.20r., 20.05.20r., 24.06.20r., 21.07.20r., 21.08.20r., 18.09.20r., 22.10.20r., 18.11.20r., 18.12.20r.

INFORMACJA

W związku z możliwością że pewna liczba uprawnionych osób nie złożyła do tej pory wniosków na świadczenie wychowawcze (500+)  informujemy, by móc uzyskać prawo do świadczenia na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które nie pobiera tego świadczenia, powinien złożyć wniosek do końca września 2019r. Gwarantuje to, iż świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca br.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września br., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski można składać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie lub poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS.

 

Stanisław Lamkiewicz
kierownik M-GOPS w Gniewie

U W A G A !!!

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

O przedmiotowe świadczenie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”. Więcej „U W A G A !!!”

Świadczenie „Dobry Start”

Świadczenie „Dobry Start” 300+

Od 1 lipca 2019r. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry Start” (z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019r. kolejnego roku szkolnego 2019/2020)  online przez stronę Ministerstwa Rodziny www.emp@tia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Natomiast wnioski drogą tradycyjną można składać od 1 sierpnia 2019r.  Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Więcej „Świadczenie „Dobry Start””