Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie realizuje projekt:
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim IV”

Informacja o realizowanym projekcie