Darmowe szkolenia

M-GOPS w Gniewie we współpracy z Bankiem Żywności organizuje szkolenie dla osób korzystających z pomocy rzeczowej w formie żywności. Zaplanowano dwa szkolenia o tematyce:
Budżet domowy, który odbędzie się w dniu: 5.11.2019 roku o godzinie 9:00
Wyżej wymienione szkolenia odbędą się w siedzibie M-GOPS przy ulicy Krasickiego 8.
Zapraszamy chętne osoby.

Rodziny wspierające

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Więcej „Rodziny wspierające”

Harmonogram wypłat zasiłków

Harmonogram wypłat zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych od 01.11.2019r. do 31.10.2020r.

 A – K

26.11.19r., 16.12.19r., 20.01.20r., 20.02.20r., 20.03.20r.,20.04.20r., 21.05.20r., 18.06.20r., 22.07.20r., 18.08.20r., 21.09.20r. 19.10.20r.

L – Z

28.11.19r., 17.12.19r., 21.01.20r., 21.02.20r., 23.03.20r., 21.04.20r., 22.05.20r., 19.06.20r., 23.07.20r., 19.08.20r., 22.09.20r., 20.10.20r.

Wypłata zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego 27-go każdego miesiąca. W grudniu 2019r. w dniu 23-go.


Wypłaty ,,500 + ”   od 01.10.2019r. do 31.12.2020r.

A – K

28.10.19r., 19.11.19r., 18.12.19r., 22.01.20r., 17.02.20r., 18.03.20r., 22.04.20r., 19.05.20r., 22.06.20r., 20.07.20r., 20.08.20r., 17.09.20r., 21.10.20r., 17.11.20r., 17.12.20r.

L – Z

29.10.19r., 20.11.19r., 19.12.19r., 24.01.20r., 18.02.20r., 19.03.20r., 23.04.20r., 20.05.20r., 24.06.20r., 21.07.20r., 21.08.20r., 18.09.20r., 22.10.20r., 18.11.20r., 18.12.20r.